Štruktúra Univerzitnej lekárne

Univerzitná lekáreň, Farmaceutickej fakulty UK
Ružinovská 12, 821 01 Bratislava 2

Povolenie činnosti č. 790-93-T z 13.3.1993,
rozhodnutie Krajského úradu zo dňa 15.12.2000

Zriaďovateľ lekárne: MŠ-SR UK FaF

Vedenie Univerzitnej lekárne

Prednosta Univerzitnej lekárne

Doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc

Odborní prevádzkovo - technický pracovníci

PharmDr. Ľudmila Porubcová - vedúca oddelenia prípravy a výdaja
PharmDr. Norbert Pőrsők - vedúci oddelenia zásobovania
Mgr. Gabriela Hanicová - vedúca oddelenia kontroly
Katarína Saganová - vedúca farmaceutická laborantka
Zuzana Pekáriková - vedúca farmaceutická laborantka
Marta Ambrusová - ekonomický úsek
Katarína Morvayová - ekonomický úsek
Martin Drahoš - technický úsek

Ostatní členovia kolektívu Univerzitnej lekárne

PharmDr. Ľubica Lehocká PhD. - odborný asistent
PharmDr. Anita Jančovičová - odborný asistent
PharmDr. Peter Stanko - odborný asistent
Mgr. Oľga Bystrická - lekárnik asistent
Mgr. Monika Babiarová - lekárnik asistent
RNDr. Ľubica Búčiová CSc. - lekárnik asistent
Mgr. Gabriela Hanicová - lekárnik asistent
PharmDr. Katarína Hátasová - lekárnik asistent
PharmDr. Mária Kiššová - lekárnik asistent
Mgr. Viera Kratochvílová - lekárnik asistent
PharmDr. Lucia Poláková - lekárnik asistent
PharmDr. Ľudmila Strašiftáková - lekárnik asistent
Mgr. Marcela Špringerová - lekárnik asistent
PharmDr. Peter Žák - lekárnik asistent
Jana Harantová - farm. laborant
Ivana Kriskofčáková - farm. laborant
Marta Martinčeková - farm. laborant
Janka Nagyová - farm. laborant
Zuzana Pekáriková - farm. laborant
Katarína Saganová - farm. laborant
Danka Šebestová - farm. laborant
Dagmar Volentičová - farm. laborant
Mária Ríglerová - sanitárka
Eva Csanová - sanitárka
Viera Knoppová - sanitárkaStála pohotovostná služba