UNIVERZITNÁ LEKÁREŇ
FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK

ÚVOD     HISTÓRIA     ŚTRUKTÚRA     VÝUČBA     FOTOGALÉRIA     O NÁS     BYLINKY V LEKÁRNI     KONTAKTY     KDE NÁS NÁJDETE     AKCIA

O NÁS
Univerzitná lekáreň plní tieto tri základné funkcie:

  •je vedeckovýskumným pracoviskom v oblasti lekárenstva
  •zabezpečuje výučbu študentov FaF UK ( lekárenské praxe pre našich i zahraničných študentov)
  •poskytuje lekárenské služby obyvateľstvu a zdravotníckym zariadeniam


Podarilo sa jej priblížiť európskym kritériám a jej poslanie pripravovať študentov pre prax sa stalo realitou v súlade so
správnou lekárenskou praxou ovládať všetky činnosti, ktoré korešpondujú s cestou lieku od výrobcu a distributéra k
pacientovi, ovládať problematiku individuálnej prípravy a problematiku liekového manažmentu.

Velkým pozitívom je, že sa v lekárni viete dorozumieť v jazyku anglickom, nemeckom, španielskom, ruskom.

Permanentnou snahou je vzbudiť v pacientoch dôveru v liek, aby zodpovedne a podľa odporúčaní lekára a  lekárnika liek
užívali. Ako jedna z mála bratislavských lekární poskytuje v nepretržitej prevádzke pacientom nadštandardné služby, okrem
informačnej a konzultačnej služby, prípravu liekov na individuálny predpis, ktorá sa stáva pomaly raritou v lekárenskej
starostlivosti.

Vrámci vedeckovýskumnej činnosti riešili pracovníci lekárne problematiku stability IPL, individuálnu prípravu,
požiadavky na informácie, realizované a nerealizované  predpisy voľnopredajných liekov atď. Uvedené tematiky boli
riešené v rámci kvalifikačných postupov v rigoróznom konaní ( 30 prác) ako aj v inštitucionálnych výskumných úlohách.
Publikačné aktivity pracovníkov UL v r.1993-2013 dosiahli 204 záznamov.
OTVORENÉ NONSTOP