UNIVERZITNÁ LEKÁREŇ
FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK

ÚVOD     HISTÓRIA     ŚTRUKTÚRA     VÝUČBA     FOTOGALÉRIA     O NÁS     BYLINKY V LEKÁRNI     KONTAKTY     KDE NÁS NÁJDETE     AKCIA

ŠTRUKTÚRA
Povolenie činnosti č. 790-93-T z 13.3.1993, rozhodnutie Krajského úradu zo dňa 15.12.2000
Zriaďovateľ lekárne: MŠ-SR UK FaF
Prednosta                                                                 PharmDr. Tatiana Geročová, PhD.


Poverený zástupca prednostu                               
Ved.odd.lekárenskej prevádzky                            
Ved.odd.lekárenského marketingu                      
Ved.vedecko-pedagogického oddelenia            
Ved.oddelenia kontroly    
Lekárnici - asistenti:
Mgr. Katarína Gazdíková, PharmDr. Katarína Hatváni, Mgr. Edvard Huorka,
PharmDr. Anna Michniaková, Mgr. Helena Pálkovičová, PharmDr. Ľudmila 
Porubcová, PharmDr. Lucia Trenčianska, PharmDr. Peter Stanko, PharmDr.
Ľudmila Strašiftáková, PharmDr. Marcela Špringerová, Mgr. Petra Vajduláková

Ekonomické oddelenie:
Marta Ambrusová - ekonómka
Ing. Vladimíra Ambrusová, Terézia Sýkorová

Pracovníci:
Valéria Hanáková, Slavomír Kubát, Mgr. Marta Martinčeková, Ivana Pörsöková,
Katarína Saganová,  Dagmar Volentičová
                                      
Mgr. G. Hanicová
PharmDr. Ľ. Porubcová
PharmDr. N. Pörsök
doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc.
Mgr. G. Hanicová
OTVORENÉ NONSTOP