UNIVERZITNÁ LEKÁREŇ
FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK

ÚVOD     HISTÓRIA     ŚTRUKTÚRA     VÝUČBA     FOTOGALÉRIA     O NÁS     BYLINKY V LEKÁRNI     KONTAKTY     KDE NÁS NÁJDETE     AKCIA

VÝUČBA
Pedagogická činnosť v Univerzitnej lekárni tvorí významnú zložku výchovno-vzdelávacieho procesu na Farmaceutickej fakulte. Lekárenská prax umožňuje syntetizovať teoretické a praktické vedomosti získané „in vitro“ a tieto realizovať „ in  vivo“.


                                                          Špecializačné štúdium - Lekárenstvo - AKTUALIZOVANÉ

Praktická časť výučby prebieha v Univerzitnej lekárni. Garantom špecializačného štúdia je prednostka Univerzitnej lekárne. Na stiahnutieTémy prednášok ,,Lekárenstvo,,

Náplň seminárov ,,Lekárenstvo,,
OTVORENÉ NONSTOP