UNIVERZITNÁ LEKÁREŇ
FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK

ÚVOD     HISTÓRIA     ŚTRUKTÚRA     VÝUČBA     FOTOGALÉRIA     O NÁS     BYLINKY V LEKÁRNI     KONTAKTY     KDE NÁS NÁJDETE     AKCIA

HISTÓRIA
Dôležité udalosti

1967 - Začiatok výstavby lekárne
1973 - Ukončenie výstavby lekárne a jej následné otvorenie
15.12.1976 - Koniec funkcie verejnej lekárne, rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva vymenovanie lekárne za  Fakultnú lekáreň FaF UK
1980 - Začiatok výu
čby v lekárni
5.10.1992 - Kvôli možnosti privatizácie MZ rozhodlo, aby bola lekáreň prevedená do pôsobnosti Univerzity Komenského
1.7.1993 - Lekáreň patrí FaF UK a dochádza k zmene názvu na Univerzitná lekáreň FaF UKV zmysle zriaďovacej listiny a štatútu (štatút fakultných lekární vydalo MZ po dohode s MŠ ako záväzné opatrenie Vestník MZ 1970) je Univerzitná lekáreň vedecké a pedagogické pracovisko začlenené  do výučbovej základne FaF UK a je zároveň verejným a zdravotníckym zariadením.

OTVORENÉ NONSTOP